Kolo roku v ženském kruhu

Cyklus ženských kruhů online

Cítíš se často vyčerpaná a odtržená od přirozeného zdroje životní energie?

Pečuješ o své klienty a klientky a na sebe už prostě nemáš čas ani sílu?

Marně hledáš způsob, jak být vnitřně ve flow a zároveň zvládat práci, péči o klienty, jak tvořit a starat se o rodinu?

Zajímá tě téma rovnováhy, citlivější vnímání proměn a cyklů v průběhu roku nejen v krajině, ale i v tobě samotné?

TAK TO JSI TU SPRÁVNĚ!

Sama vím, jaké to je, když se jednotlivá roční období slévají. Po narození dětí a přesunu z Prahy na venkov u mě došlo k zásadní změně… Zcitlivila jsem se ve vnímání sebe i krajiny, která mě bezprostředně obklopovala.

Představ si, jaké by to bylo, kdyby ses zastavila a během jednoho roku a v bezpečném prostředí ženského kruhu napojila na přirozený koloběh roku? Nejen, že bys vnímala lépe nárůst  pokles enrgie vně, paralelně by sis prošla klíčová témata svého života uvnitř sebe..?

  • Sebe-vědomí a sebeláska
  • Partnerské vztahy
  • Výchova dětí
  • Poslání a seberealizace
  • Vztah k vlastnímu tělu
  • Vztahy směrem k rodičům a rodovým liniím

 

Po zkušenostech z živých setkávání jsem se rozhodla vytvořit bezpečný prostor pro pravidelná ženská sdílení také v on-line formě.

 

Připravila jsem pro vás jedinečnou nabídku: cyklus 8 ženských kruhů, které se ponesou na vlně přirozené energie kola roku. Každý kruh bude mít jasné téma, které zažívá žena ve svém životě a koresponduje s tématy a energetickým nábojem v přírodě.

 

Ženské kruhy - Kolo roku v mateřství | Alena Cardová

Energie v přírodě přirozeně stoupá a klesá společně s množstvím slunečního svitu. Naši předci dříve slavili osm významných svátků, kdy se jedna fáze překlápěla do další – jedná se o slunovraty, rovnodennosti a další 4 body v čase mezi nimi. Koncept kola roku vychází z tradic napříč celým světem (např. v tradici indiánských kmenů, Keltů či v Tibetu). Dodnes takovému pojetí fází říkáme „kolo roku“.

Ženské kruhy - Kolo roku v mateřství | Alena Cardová
Ženské kruhy - Kolo roku v mateřství | Alena Cardová
Ženské kruhy - Kolo roku v mateřství | Alena Cardová

Pojďme s lehkostí a klidem projít celým rokem a vyživit svojí pozorností klíčová témata nejen našeho mateřství, ale i přesahující do všech oblastí našeho života!

Těšit se můžete na 8 společných zastavení (Jaká témata nás čekají?)

Ženské kruhy budou v délce trvání 2 h probíhat přes aplikaci Zoom.

Čas konání: 17–19 h

Kapacita: 12 žen

Před každým setkáním obdržíš pracovní list se základními informacemi o daném období, inspirativní otázky a podněty pro každodenní praxi. Součástí programu ženského kruhu je zpřítomnění (dech a práce s tělem), společná meditace či vedené vizualizace k tématu a samozřejmě společné sdílení.

Ženské kruhy - Kolo roku v mateřství | Alena Cardová

Témata 8 ženských kruhů

Zimní slunovrat (20. prosince 2021)

Nejhlubší temnota, zpracování největších stínů, dary, příchod slunce, naděje.

Stáhnout pozornost z vnějšku dovnitř. Ponor po povrch – kdo jsem a co potřebuji PRÁVĚ TEĎ? Kontakt s fyzickým tělem – kde jsem odpojená? Léčení traumatu. Znovu navázat
kontakt s vlastním tělem přes dech, pohyb a dotek. Dovolit si pravidelný čas pro sebe. Pro odpočinek. Klid v menstruační fázi (domácí “červený stan”). Dovolit si být “off”. Nabírání sil a zároveň načítání zpráv z nitra. Objevování darů. Stíny = silné stránky v nerovnováze.

Úvrať výdechu – největší tma a zlom – příchod světla. Pěstování vnitřního světla.

Tělo, hmota – péče o fyzické tělo, masáž prsou, ženské orgány, intimní kontakt se sebou.

Manipulace – stinná stránka ženství

V práci průvodkyně – riziko projektování vlastních traumat a stínů na klienty. Jak se starat primárně o sebe. Vystoupení z role oběti.

>> Chci se účastnit

Hromnice (únor 2022)

Respektující výchova, stíny kontaktního rodičovství, děti = naše semínka pro budoucnost.

Současný trend ve výchově – kontaktní rodičovství. Jaké jsou základní principy a v čem tkví úskalí, když se snažíme být “best mom ever”? Perfekcionismus x Vyhoření. Riziko totálního vyčerpání – hlídat si rovnováhu energie vydávané a přijímané, sebeláska, péče o sebe.
Narušení intimního vztahu s partnerem. Dítě spí v manželské posteli. Kojení.

Sebeláska – jak pečovat o sebe, abych mohla pečovat o druhé. Dobíjení baterek.

Seberealizace i mimo mateřství. Umění říct si o pomoc.

Zvládání vlastních emocí (hněv, bezmoc a beznaděj).

Princip zrcadlení u dětí. Děti přináší příležitost léčit své vnitřní dítě, sebepoznání, osobní rozvoj.

>> Chci se účastnit

Jarní rovnodennost (březen 2022)

Rovnováha mužského a ženského principu – práce, realizace našeho poslání na Zemi, akce x flow, záměr pro rok 2022

Rovnováha vně. Hledání a realizace našeho poslání. Hledání posvátného PROČ? Proč jsem tady – proč žiju, jaký je vyšší smysl mé existence? Jak se mohou projevit mé dary? Seberealizace v mateřství i mimo něj. Jak vyrovnávat péči o domácnost a rodinu vs. práce a podnikání. Témata: dočerpávání energie, sebehodnota, sebeláska.

Tvorba janter přání (vision board), které fungují jako energetické zářiče, zachycení záměru ve hmotě, kam chceme směřovat dále naši pozornost? Kotvení záměru pro rok 2022.

>> Chci se účastnit

Beltain (květen 2022)

Sexualita a intimita, léčení porodních traumat. Rozproudění sexuální energie – rozproudění života a tvořivosti.

Jak se změní sexuální život v páru po narození dětí? “Ta správná chvíle” – nastane někdy? Nerovnováha – jeden chce pořád, druhý nikdy. Vyčerpání ženy, věnování se dítěti na 100 %. Vědomá péče o partnerství. Umění říct si o pomoc – externí hlídání – randění. Být občas bez dětí – vystoupení z rolí matka – otec.

Jizvy a porodní traumata – vliv na sexualitu. Nástřih hráze, jizvy v porodních cestách, císařský řez, traumatický porod. Stagnace sexuální energie, odpojení od sebe. Co mohu dělat sama, kdy jít pro odbornou pomoc? Terapie, masáže – vědomý dotyk.

Jak se stát z vyčerpané matky šťavnatou ženou.

Flow v podnikání. Vnitřní spokojenost a zažehnutá jiskra uvnitř prosvítá na povrch. Budování osobní značky.

>> Chci se účastnit

Letní slunovrat (červen 2022)

Jangová energie na vrcholu, vztah otec – dcera, matka – syn.

Realizace ve hmotě, akceschopnost, konkrétní kroky, rozkvět a projev plánů navenek.

Vztah JÁ – OTEC, JÁ – SYN – mužská rodová linie. Stíny otcovství – tlak otce na výkon, tvrdost, neprojevování citu a něhy vůči dceři. Co předávám já svému synovi? Témata partnerství + cykličnosti.

Slabý vnitřní muž – téma držení hranic, nedostatečný řád, neschopnost se koncentrovat, držet cíl.

Jak se odráží vnímání sebe sama v tématu sebehodnoty – podnikání a cenotvorba.

Pouštění synů – přechodový rituál, věk syna 6-7 let (a kdykoliv ve vyšším věku).

>> Chci se účastnit

Dožínky (srpen 2022)

Sklízíme dary, plodnost, menstruační cyklus, antikoncepce.

Vrchol léta, postupný přechod do tmavé půli roku. Hojnost a vděčnost za to, co mám. Jak se toto projevuje na různých úrovních v mém životě? Rituál poděkování za dary Matky Země.

Cykličnost – jak jít s menstruačním cyklem a těžit v jednotlivých fázích. Otázka ne/plodnosti. Přirozená antikoncepce, když už děti mám a další nechci. Jak naopak podpořit svoji plodnost, když děti ještě nemám a toužím po nich? Mateřský princip v životě (mimo samotné mateřství) – kreativita a seberealizace.

Naplnění mateřství, ocenění sebe sama – nečekat na pochvaly zvnějšku. Ocenění našich matek.

Kreativita v podnikání – zahlcenost vs. nové funkční vize.

>> Chci se účastnit

Podzimní rovnodennost (září 2022)

Rovnováha mužského a ženského principu – zrcadlo v našem partnerství.

Jak se mění náboj ženy v mateřství? S prvním dítětem se významně mění vnitřní dynamika partnerství. Žena se naplno věnuje dítěti (diáda MATKA-DÍTĚ) – měla by být podporována mužem. Ovšem mohou začít vyplouvat traumata vnitřního dítěte u muže. Žárlivost na vlastní dítě, muž chce dostávat stejnou dávku péče a pozornosti a žádá si dosycení mateřskou energií.

Téma rovnováhy vnitřního muže a ženy. Jak se to zrcadlí v partnerském vztahu navenek? A jak v podnikání?

Čas pro ženu-ženu, nebýt jen v roli žena-matka/hospodyně.

Chaos vs. Řád – přijetí duality v našem životě.

>> Chci se účastnit

Dušičky (říjen 2022)

Ženská rodová linie, vztah matka – dcera.

Primární vztah MATKA – DCERA (já a moje máma). Téma dosycení mateřskou láskou, náš vlastní porod – jak jsme přišly na svět, za jakých okolností – bonding? Jeho případná absence a následný celoživotní dopad na naše prožívání. Jsme děti odosobněného porodního systému, jak to můžeme změnit pro následující generace?

Práce s vnitřním dítětem.

Téma ženské rodové linie – co se v rodu po generace nese? Já – máma – babička – atd.

Co ve vztahu JÁ – DCERA předáváme našim dcerám v tématech partnerství, sexuality, ženství (zejména sebehodnoty, sebelásky a cykličnosti) a seberealizace?

Téma ne/rovnováhy mezi dáváním a přijímáním.

>> Chci se účastnit

Vyberte si balíček ideální pro vás

Kolo roku v ženském kruhu

Kolo roku v ženském kruhu – balíček 8 vstupů

6 320 Kč

Kolo roku v ženském kruhu

Kolo roku v ženském kruhu – balíček 4 vstupů

3 160 Kč

Zimní slunovrat 2021 - ženský kruh online

Kolo roku v ženském kruhu – ZIMNÍ SLUNOVRAT – jednorázové vstupné

890 Kč